Související informace s pojmem "Změna pracovního poměru"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 1496/2021 Judikát NS 21 Cdo 4683/2017 Judikát NS 21 Cdo 5179/2016 Judikát NS 21 Cdo 4891/2009

Kapitoly

V. Změna pracovního poměru
V.1 Změna pracovního poměru na základě jednostranného opatření zaměstnavatele
V.1.1 Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci