Související informace s pojmem " Zástupci zaměstnanců"

Kapitoly

II.2 Právo zaměstnanců na informace a projednání
II.2.2 Informace a projednání prostřednictvím zástupců zaměstnanců
III. Účastníci pracovněprávních vztahů, zástupci zaměstnanců
III.3 Zástupci zaměstnanců
III.3.3 Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci
III.3.4 Práva a povinnosti související s činností zástupců zaměstnanců