Související informace s pojmem " Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"

Kapitoly

III. Účastníci pracovněprávních vztahů, zástupci zaměstnanců
III.3 Zástupci zaměstnanců
III.3.3 Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci
III.3.4 Práva a povinnosti související s činností zástupců zaměstnanců