Související informace s pojmem " Započtení pohledávky"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 3330/2011

Kapitoly

XXI.5 Některé zvláštní zákazy a omezení na ochranu odměny zaměstnance za práci