Související informace s pojmem " Zaokrouhlování pracovní doby"

Kapitoly

XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu