Související informace s pojmem " zaměstnavatel z jiného členského státu EU"

Kapitoly

V.4 Vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb