Související informace s pojmem "Zaměstnanec"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 554/2017 Judikát NS 21 Cdo 5285/2016 Judikát NS 32 Cdo 3790/2014_I

Kapitoly

III.2 Zaměstnanec
IV.1.1 Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru
IV.1.2 Pracovní smlouva a její obsah
IV.1.5 Právo zaměstnanců na informace o obsahu pracovního poměru
IV.3 Závazky v pracovním právu
IV.4 Výkon práce na dálku
V. Změna pracovního poměru
V.1 Změna pracovního poměru na základě jednostranného opatření zaměstnavatele
V.1.1 Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci
V.1.2 Možnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci
V.2.1 Vyslání na pracovní cestu
V.2.2 Přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
V.2.3 Dočasné přidělení zaměstnance jinému zaměstnavateli
VI.2.2 Výpověď daná zaměstnavatelem
VI.8.1 Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
VI.8.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
VI.8.3 Neplatné rozvázání pracovního poměru dohodou