Související informace s pojmem " Zadostiučinění"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 3858/2020 Judikát NS 21 Cdo 235/2017 Judikát NS 21 Cdo 230/2015