Související informace s pojmem "Zadostiučinění"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 235/2017 Judikát NS 21 Cdo 230/2015