Související informace s pojmem " Výpověď"

Judikatura

usnesení ÚS 4091/17

Kapitoly

VI.2 Rozvázání pracovního poměru výpovědí
VI.2.1 Obecné podmínky platnosti výpovědi a výpovědní doba
VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr