Související informace s pojmem " Výpověď"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 1244/2020 Judikát NS 21 Cdo 1160/2020 usnesení ÚS 4091/17

Kapitoly

VI. Skončení pracovního poměru
VI.2 Rozvázání pracovního poměru výpovědí
VI.2.1 Obecné podmínky platnosti výpovědi a výpovědní doba
VI.2.2 Výpověď daná zaměstnavatelem
VI.2.2.2 Zákaz výpovědi
VI.2.2.3 Odstupné
VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr