Související informace s pojmem " Výpočet průměrného výdělku"

Kapitoly

XXI.2 Odměna za pracovní pohotovost