Související informace s pojmem " Vyplacení mzdy jiné osobě"

Kapitoly

XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu