Související informace s pojmem " Výkon veřejných funkcí"

Kapitoly

V.3 Návrat zaměstnance na původní práci
IX.1.2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu