Související informace s pojmem " výkon občanských povinností"

Kapitoly

IX.1.2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu