Související informace s pojmem " Územní samosprávné celky"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 2162/2016