Související informace s pojmem " úkony v obecném zájmu"

Kapitoly

IX.1.2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu