Související informace s pojmem " Trestní činnost spáchaná při plnění pracovních úkolů"

Kapitoly

VI.3.2 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
XXI.1 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce