Související informace s pojmem " studium"

Kapitoly

IX.1.4 Školení, jiné formy přípravy nebo studia