Související informace s pojmem "Spolupráce s odborovou organizací"

Kapitoly

XIV. Spolupráce s odborovou organizací
XIV.1.1 Spolupráce s odborovými orgány při vzniku pracovního poměru
XIV.1.2 Spolupráce s odborovými orgány při změně pracovního poměru
XIV.1.3 Spolupráce s odborovými orgány při neomluveném zameškání práce
XIV.1.4 Spolupráce s odborovými orgány při rozvázání pracovního poměru
XIV.2 Pracovní doba
XIV.3 Dovolená
XIV.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
XIV.5 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
XIV.6 Překážky v práci
XIV.7 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
XIV.8 Kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě a interní normotvorba zaměstnavatele
XIV.8.1 Kolektivní smlouva
XIV.8.2 Kolektivní spory
XIV.8.3 Vnitřní předpis a pracovní řád