Související informace s pojmem "Specifické úpravy platových poměrů zaměstnanců a některých dalších osob"

Kapitoly

XX.3 Specifické úpravy platových poměrů zaměstnanců a některých dalších osob