Související informace s pojmem " Složité provozní podmínky"

Kapitoly

XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu