Související informace s pojmem " Skončení pracovního poměru"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 2622/2022 Judikát NS 21 Cdo 1561/2022 Judikát NS 21 Cdo 1292/2022 Judikát NS 21 Cdo 1998/2021 Judikát NS 21 Cdo 1960/2021 Judikát NS 21 Cdo 1748/2021 Judikát NS 21 Cdo 2410/2020 Judikát NS 21 Cdo 68/2020 Judikát NS 21 Cdo 4243/2019 Judikát NS 21 Cdo 4578/2017 Judikát NS 21 Cdo 5097/2016 Judikát NS 21 Cdo 1755/2016 Judikát NS 21 Cdo 1276/2016 Judikát NS 21 Cdo 5433/2014 Judikát NS 21 Cdo 5054/2014 Judikát NS 21 Cdo 3663/2014 Judikát NS 21 Cdo 448/2014 Judikát NS 21 Cdo 3286/2010 Judikát NS 21 Cdo 2901/2010

Kapitoly

VI. Skončení pracovního poměru
VI.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru
VI.2 Rozvázání pracovního poměru výpovědí
VI.2.1 Obecné podmínky platnosti výpovědi a výpovědní doba
VI.2.2 Výpověď daná zaměstnavatelem
VI.2.2.4 Hromadné propouštění
VI.3.1 Obecné podmínky platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru
VI.3.2 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
VI.3.3 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
VI.3.4 Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance
VI.5 Skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou
VI.6 Rozvázání pracovního poměru založeného jmenováním
VI.7.1 Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
VI.7.2 Posudek o pracovní činnosti
VI.8 Neplatné rozvázání pracovního poměru
VI.8.1 Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
VI.8.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
VI.8.3 Neplatné rozvázání pracovního poměru dohodou
VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
XIV.1.4 Spolupráce s odborovými orgány při rozvázání pracovního poměru
XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu