Související informace s pojmem " Škoda na majetku zaměstnavatele"

Kapitoly

XXI.1 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce