Související informace s pojmem "Rozvázání pracovního poměru výpovědí"

Kapitoly

VI.2 Rozvázání pracovního poměru výpovědí
VI.2.1 Obecné podmínky platnosti výpovědi a výpovědní doba
VI.2.2.3 Odstupné
VI.3.1 Obecné podmínky platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru
VI.3.2 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
VI.3.3 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
VI.3.4 Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance
VI.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době