Související informace s pojmem "Rozvázání pracovního poměru výpovědí"

Kapitoly

VI.2 Rozvázání pracovního poměru výpovědí
VI.2.1 Obecné podmínky platnosti výpovědi a výpovědní doba
VI.2.2.3 Odstupné
VI.3.3 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
VI.3.4 Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance
VI.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době