Související informace s pojmem " Rada zaměstnanců"

Kapitoly

II.2.2 Informace a projednání prostřednictvím zástupců zaměstnanců
III. Účastníci pracovněprávních vztahů, zástupci zaměstnanců
III.3 Zástupci zaměstnanců
III.3.2 Rada zaměstnanců
III.3.4 Práva a povinnosti související s činností zástupců zaměstnanců