Související informace s pojmem " pronájem pracovní síly"

Kapitoly

V.2.3 Dočasné přidělení zaměstnance jinému zaměstnavateli
V.2.4 Agenturní zaměstnávání