Související informace s pojmem " projednání se zaměstnanci"

Kapitoly

II.2.1 Informace a projednání přímo se zaměstnanci
II.2.2 Informace a projednání prostřednictvím zástupců zaměstnanců