Související informace s pojmem " Projednání"

Kapitoly

II.2 Právo zaměstnanců na informace a projednání
II.2.1 Informace a projednání přímo se zaměstnanci
II.2.2 Informace a projednání prostřednictvím zástupců zaměstnanců