Související informace s pojmem " Připravenost k výkonu práce"

Kapitoly

XXI.2 Odměna za pracovní pohotovost