Související informace s pojmem "Příplatky"

Kapitoly

XX.8 Příplatky
XX.8.1 Příplatek za vedení
XX.8.2 Příplatek za noční práci
XX.8.3 Příplatek za práci v sobotu a v neděli
XX.8.4 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
XX.8.5 Zvláštní příplatek
XX.8.6 Příplatek za rozdělenou směnu
XX.8.7 Osobní příplatek
XX.8.8 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
XX.8.9 Specializační příplatek pedagogického pracovníka
XX.10 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek