Související informace s pojmem " Přímá diskriminace"

Kapitoly

II.1 Rovnost zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz diskriminace