Související informace s pojmem " Převzetí platu jinou osobou"

Kapitoly

XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu