Související informace s pojmem " Převzetí mzdy jinou osobou"

Kapitoly

XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu