Související informace s pojmem "Prevence"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 1924/2013

Kapitoly

XII.1 Předcházení vzniku majetkové a nemajetkové újmy – prevence