Související informace s pojmem " Převedení na jinou práci"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 1774/2022 Judikát NS 21 Cdo 2982/2020 Judikát NS 21 Cdo 5825/2016 Judikát NS 21 Cdo 4984/2016 Judikát NS 21 Cdo 1276/2016 Judikát NS 21 Cdo 448/2014 Judikát NS 21 Cdo 3307/2013 Judikát NS 21 Cdo 3640/2012 Rozsudek NS 21 Cdo 386/2011

Kapitoly

V.1 Změna pracovního poměru na základě jednostranného opatření zaměstnavatele
V.1.1 Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci
V.1.2 Možnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci
V.3 Návrat zaměstnance na původní práci
VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
XI.4.2.1 Převedení na jinou práci
XXI.1 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce