Související informace s pojmem " Převedení na jinou práci"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 5825/2016 Judikát NS 21 Cdo 4984/2016 Judikát NS 21 Cdo 1276/2016 Judikát NS 21 Cdo 448/2014 Judikát NS 21 Cdo 3307/2013 Judikát NS 21 Cdo 3640/2012 Rozsudek NS 21 Cdo 386/2011

Kapitoly

V.1.2 Možnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci
V.3 Návrat zaměstnance na původní práci
VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
XI.4.2.1 Převedení na jinou práci
XXI.1 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce