Související informace s pojmem "Přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa"

Kapitoly

V.2.2 Přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
XI.4.2.2 Pracovní cesta