Související informace s pojmem " Přeložení"

Kapitoly

VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr