Související informace s pojmem "Překážky v práci na straně zaměstnavatele"

Kapitoly

IX.2 Překážky v práci na straně zaměstnavatele
IX.2.1 Prostoj
IX.2.2 Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
IX.2.3 Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
IX.2.3.1 Dočasné omezení odbytu výrobků zaměstnavatele nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách
IX.2.3.2 Doba strávená na pracovní cestě nebo cestě mimo pravidelné pracoviště
IX.2.4 Příspěvek v době částečné práce