Související informace s pojmem "Překážky v práci na straně zaměstnance"

Kapitoly

IX.1 Překážky v práci na straně zaměstnance
IX.1.1 Důležité osobní překážky
IX.1.1.1 Dočasná pracovní neschopnost a karanténa
IX.1.1.2 Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená
IX.1.1.3 Jiné důležité osobní překážky v práci
IX.1.1.4 Vyslání národního experta
IX.1.2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
IX.1.3 Branná povinnost
IX.1.4 Školení, jiné formy přípravy nebo studia
X.4.1 Čerpání dovolené