Související informace s pojmem " Překážky v práci"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 496/2022 Judikát NS 21 Cdo 1334/2021 Judikát NS 21 Cdo 2063/2020 Judikát NS 21 Cdo 1840/2020 Judikát NS 21 Cdo 943/2020 Judikát NS 21 Cdo 4683/2017 Judikát NS 21 Cdo 5097/2016 Judikát NS 21 Cdo 2343/2015 Judikát NS 21 Cdo 1122/2015 Judikát NS 21 Cdo 1202/2014 Judikát NS 21 Cdo 2745/2013 Rozsudek NS 21 Cdo 4690/2009 Judikát NS 21 Cdo 3533/2009

Kapitoly

VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
IX. Překážky v práci
IX.1 Překážky v práci na straně zaměstnance
IX.1.1.2 Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená
IX.1.1.3 Jiné důležité osobní překážky v práci
IX.1.1.4 Vyslání národního experta
IX.1.2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
IX.1.3 Branná povinnost
IX.1.4 Školení, jiné formy přípravy nebo studia
IX.2 Překážky v práci na straně zaměstnavatele
IX.2.1 Prostoj
IX.2.2 Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
IX.2.3 Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
IX.2.3.1 Dočasné omezení odbytu výrobků zaměstnavatele nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách
IX.2.3.2 Doba strávená na pracovní cestě nebo cestě mimo pravidelné pracoviště
XIV.6 Překážky v práci