Související informace s pojmem " Předcházení vzniku újmy"

Kapitoly

XII.1 Předcházení vzniku majetkové a nemajetkové újmy – prevence