Související informace s pojmem " Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů"

Kapitoly

XIII.1 Přechod práv a povinností podle zákona
XIII.2 Informace a projednání při přechodu práv a povinností
XIII.3 Přechod práv a povinností při zrušení zaměstnavatele
XIII.4 Smrt zaměstnavatele
XIII.5.1 Přechod výkonu práv a povinností při zániku organizační složky státu
XIII.5.2 Přechod výkonu práv a povinností při převodu části organizační složky státu
XIII.5.3 Přechod výkonu práv a povinností při zrušení organizační složky státu