Související informace s pojmem "Přechod práv a povinností u organizačních složek státu"

Kapitoly

XIII.5 Přechod výkonu práv a povinností u organizačních složek státu
XIII.5.1 Přechod výkonu práv a povinností při zániku organizační složky státu
XIII.5.2 Přechod výkonu práv a povinností při převodu části organizační složky státu
XIII.5.3 Přechod výkonu práv a povinností při zrušení organizační složky státu