Související informace s pojmem "Přechod práv a povinností při zániku organizační složky státu"

Kapitoly

XIII.5.1 Přechod výkonu práv a povinností při zániku organizační složky státu