Související informace s pojmem " Právo na rovné zacházení"

Kapitoly

II.1 Rovnost zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz diskriminace