Související informace s pojmem " právo na mzdu"

Kapitoly

XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu
XXI.5 Některé zvláštní zákazy a omezení na ochranu odměny zaměstnance za práci