Související informace s pojmem " právo na informace"

Kapitoly

II.2 Právo zaměstnanců na informace a projednání
IV.1.5 Právo zaměstnanců na informace o obsahu pracovního poměru