Související informace s pojmem " Pracovní volno"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 496/2022 Judikát NS 21 Cdo 5097/2016 Judikát NS 21 Cdo 1122/2015 Judikát NS 21 Cdo 3728/2013

Kapitoly

IX. Překážky v práci
IX.1.2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu