Související informace s pojmem " Pracovní úraz"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 2994/2022 Judikát NS 21 Cdo 447/2022 Judikát NS 21 Cdo 2669/2021 Judikát NS 21 Cdo 1590/2021 Judikát NS 21 Cdo 395/2021 Judikát NS 21 Cdo 209/2021 Judikát NS 21 Cdo 3061/2020 Judikát NS 21 Cdo 2736/2020 Judikát NS 21 Cdo 2113/2020 Judikát NS 21 Cdo 1984/2020 Judikát NS 21 Cdo 1798/2020 Judikát NS 21 Cdo 225/2020 Judikát NS 21 Cdo 2673/2017 Judikát NS 21 Cdo 5825/2016 Judikát NS 21 Cdo 4556/2016 Judikát NS 21 Cdo 2685/2016 Judikát NS 21 Cdo 2162/2016 Judikát NS 21 Cdo 1739/2016_I Judikát NS 21 Cdo 3792/2015 Judikát NS 21 Cdo 582/2015 Judikát NS 21 Cdo 5306/2014 Judikát NS 21 Cdo 4394/2014 Judikát NS 32 Cdo 3790/2014_I Judikát NS 21 Cdo 448/2014 Judikát NS 21 Cdo 4410/2013 Judikát NS 21 Cdo 3445/2013 Judikát NS 21 Cdo 2886/2013 Judikát NS 21 Cdo 3788/2011 Judikát NS 21 Cdo 2141/2011 Judikát NS 21 Cdo 4834/2010 Judikát NS 21 Cdo 752/2010

Kapitoly

XII.3.4 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
XII.3.4.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
XII.3.4.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
XII.3.4.3 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
XII.3.4.4 Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
XII.3.4.5 Náhrada věcné škody
DRUHY NÁHRAD PŘI ÚMRTÍ ZAMĚSTNANCE
XII.3.4.7 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
XII.3.4.8 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
XII.3.4.9 Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých
XII.3.4.10 Náhrada věcné škody