Související informace s pojmem "Pracovní smlouva"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 3976/2013 Judikát NS 21 Cdo 3598/2013

Kapitoly

IV.1 Pracovní poměr
IV.1.2 Pracovní smlouva a její obsah