Související informace s pojmem " Pracovní poměr"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 863/2021 Judikát NS 21 Cdo 620/2021 Judikát NS 21 Cdo 3858/2020 Judikát NS 21 Cdo 771/2020 Judikát NS 21 Cdo 315/2020 Judikát NS 21 Cdo 4683/2017 Judikát NS 21 Cdo 4578/2017 Judikát NS 21 Cdo 5302/2016 Judikát NS 21 Cdo 2637/2015 Judikát NS 21 Cdo 2305/2015 Judikát NS 21 Cdo 4394/2014 Judikát NS 21 Cdo 3282/2014 Judikát NS 21 Cdo 695/2014 Judikát NS 21 Cdo 518/2014 Judikát NS 21 Cdo 3728/2013 Judikát NS 21 Cdo 3307/2013 Judikát NS 21 Cdo 3042/2013 Judikát NS 21 Cdo 1822/2013 Judikát NS 21 Cdo 1331/2013 Judikát NS 21 Cdo 1271/2013 Judikát NS 21 Cdo 790/2013 Judikát NS 21 Cdo 610/2013 Judikát NS 21 Cdo 506/2013 Judikát NS 21 Cdo 1611/2012 Judikát NS 21 Cdo 2901/2010 Judikát NS 21 Cdo 1670/2010_I Judikát NS 21 Cdo 4891/2009 usnesení ÚS 4091/17 usnesení ÚS 2535/17

Kapitoly

IV.1 Pracovní poměr
IV.1.3 Doba trvání pracovního poměru
IV.1.6 Jmenování
V. Změna pracovního poměru
VI. Skončení pracovního poměru
VI.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru
VI.2 Rozvázání pracovního poměru výpovědí
VI.2.1 Obecné podmínky platnosti výpovědi a výpovědní doba
VI.2.2 Výpověď daná zaměstnavatelem
VI.8 Neplatné rozvázání pracovního poměru
XIV.1.1 Spolupráce s odborovými orgány při vzniku pracovního poměru
XIV.1.2 Spolupráce s odborovými orgány při změně pracovního poměru